Nauwkeurigheid in microns

Nebest Survey is ook geaccrediteerd voor inspectie van vloeistofdichte voorzieningen met behulp van de hydrologische meting. Met de komst van Protocol 6703 kan elke voorziening die (gedeeltelijk) kan worden  gevuld met water of andere vloeistof daarvan worden geïnspecteerd door middel van deze meting.

Hydrologische metingen worden uitgevoerd door de hoogteverandering van de water- of vloeistofspiegel met een maatlat vast te stellen en te registreren. Als echter de verlangde meetnauwkeurigheid volgens Protocol 6703 kleiner is dan 1 mm, dan levert een doorsnee maatlat geen betrouwbaar meetresultaat. Daarvoor heeft Nebest Survey optische sensoren waarmee een meetnauwkeurigheid tot in microns haalbaar is.

Met name bij grote vloeistofoppervlakken tot 250 m2 worden in het protocol hoge eisen gesteld aan de meetnauwkeurigheid. Dan moet vaak tot 0,1 mm nauwkeurig worden gemeten en Nebest Survey zet daarvoor de optische sensoren in. Door deze sensoren af te stemmen op een vast raster dat vergelijkbaar is met een Qr-raster, is Nebest Survey in staat hoogteverandering van de vloeistofspiegel tot 0,1 µm (één tienduizendste millimeter! ) vast te stellen.

Terug naar projecten

Fotoalbum