Wekelijks voert Nebest Survey geo-elektrische metingen uit op industriƫle locaties.

Dit soort metingen wordt met name ingezet voor onderzoek naar de vloeistofdichtheid van:

  • Ondergrondse folieconstructies;
  • Rioolwaterzuiveringsinstallaties;
  • Bassins voor afvalwater e.d.;
  • Bedrijfsrioleringen;
  • Opslagterreinen met opgeslagen stortgoed;
  • Andere niet visueel inspecteerbare voorzieningen.

Geo-elektrische metingen worden uitgevoerd door buiten de voorziening een elektrisch meetsignaal in de bodem te brengen en te controleren of dit signaal boven de vloeistofdichte voorziening terug te vinden is.

Terug naar projecten