Er is veel mogelijk.

Vloeistofkerende voorziening

Bij bedrijfsactiviteiten waar risico's op het ontstaan van bodemverontreiniging niet zo groot zijn, zoals bij werkplaatsen en opslagterreinen mag wettelijk vaak worden volstaan met een vloeistofkerende voorziening.

Van een vloeistofkerende voorziening wordt vereist dat de gebruiker gemorste vloeistoffen kan opruimen voordat deze in de bodem kunnen dringen.

Deze voorzieningen moeten dan ook vrij zijn van grote scheuren, gaten en andere gebreken. Bovendien moeten bij vloeistofkerende voorzieningen maatregelen ingevoerd zijn die borgen dat bij lekkages wordt gereageerd met een incidentenmanagement.

Met een bodemrisicoanalyse kan bepaald worden welk type voorzieningen en maatregelen bij uw bedrijfsactiviteiten nodig zijn. Vaak is vloeistofkerend of gericht toepassen van lekbakken genoeg, of kan een bewuste keuze voor een vloeistofdichte voorziening voordelen voor uw bedrijfsvoering opleveren.

Vloeistofdichte voorziening

Een vloeistofdichte voorziening wordt als vloeistofdicht aangemerkt als deze vrij  is van gebreken en daarmee voldoet aan één van de protocollen die vallen onder Accreditatieschema SIKB AS 6700 “Inspectie bodembeschermende voorzieningen”. 

In grote lijnen komt het erop neer dat vloeistoffen niet van de voorziening afstromen of er doorheen gaan. Vloeistoffen mogen daarbij wel naar daarvoor bedoelde opvangpunten stromen zoals kolken, putten en goten.

Of een voorziening vloeistofdicht is wordt beoordeeld door middel van inspectie. Nebest Survey is geaccrediteerd voor drie verschillende inspectietechnieken:

Andere inspectietechnieken

Fotoalbum