Het kan voorkomen dat onvoldoende inzicht wordt verkregen in de vloeistofdichtheid van de voorziening.

In dat geval kan worden overwogen herstelmaatregelen, aanpassingen en verberingen uit te voeren. Maar een nader onderzoek kan misschien wel meer duidelijkheid geven waardoor kosten worden bespaard.
Voor nader onderzoek maakt Nebest Survey gebruik van het eigen laboratorium waar deze volgens de laatste stand van de techniek worden uitgevoerd.

Andere inspectietechnieken

Fotoalbum