De Verklaring Vloeistofdichte Voorziening is het eindresultaat van een inspectie waarbij geen gebreken zijn geconstateerd.

Soms is echter een inspectie op basis van Wet- en regelgeving niet nodig en kunt u de  bodemrisico’s beheersen met slechts een vloeistofkerende voorziening! Een verklaring is dan niet nodig en voldoet u wellicht al aan uw verplichtingen. Dat kan bepaald worden met een bodemrisicoanalyse.

Andere inspectietechnieken