Bij de beoordeling van een bedrijfsriolering op vloeistofdichtheid kan de hydrologische meting uitkomst bieden.

Met de hydrologische meting wordt met een watertest gecontroleerd of de voorziening waterverlies vertoont. Bij putten en bassins mag geen waterverlies optreden, voor leidingen is een beperkt waterverlies toegestaan.

Voor de inspectie van bijvoorbeeld goten, putten en bassins worden deze gevuld met water waarna de vloeistofspiegel wordt gemeten. Hierbij is geen waterverlies toegestaan.

Leidingen worden beproefd door deze eerst af te sluiten en vervolgens tot een overdruk van 1 m waterkolom te vullen met water en ten slotte het waterverlies gedurende 15 minuten te meten. Hierbij is een beperkt waterverlies toegestaan.

Nadeel van een hydrologische meting is dat de bedrijfsriolering tijdelijk dient te worden afgesloten met ballonafsluiters en voorafgaand aan de watertest moet worden gereinigd. Het beoordelen van de bedrijfsriolering met een geo-elektrische meting kent deze nadelen niet en leidt tot veel minder overlast voor uw bedrijfsvoering. Wij praten u graag bij over de mogelijkheden!

De hydrologische meting wordt onder accreditatie uitgevoerd op grond van Protocol SIKB 6703 en leidt bij goedkeuring tot een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening.

andere inspectietechnieken

Fotoalbum