Bij niet inspecteerbare voorzieningen als foliebakconstructies, verhardingen bij grootschalige (grond)opslagen, bassins en dergelijke kan de geo-elektrische meting uitkomst bieden.

Met de geo-elektrische meting wordt beoordeeld of na inbrengen van een meetsignaal in de bodem onder de te meten voorziening, dit meetsignaal boven de voorziening  met behulp van sensoren wordt waargenomen. Op deze wijze wordt de constructie of verharding doorgemeten en kan bepaald worden of deze als een vloeistofdichte voorziening is aan te merken. 

Grote voordelen zijn:

  • De bedrijfsvoering op de voorziening hoeft niet te worden stilgelegd.
  • Schoonmaakacties kunnen achterwege blijven.
  • Verhardingen hoeven niet vrijgemaakt te worden.

Er is meer mogelijk dan u denkt!

De geo-elektrische meting wordt onder accreditatie uitgevoerd op grond van Protocol SIKB 6702 en leidt bij goedkeuring tot een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening.

andere inspectietechnieken

documenten

Fotoalbum