Bij de visuele inspectie beoordeelt Nebest Survey optisch of zich gebreken aan de voorziening voordoen.

Gebreken bij de visuele inspectie?

Bij gebreken moet u denken aan bijvoorbeeld scheuren, openstaande voegen en aansluitingen en niet afgedichte doorvoeren. Verder wordt beoordeeld of indringing van vloeistoffen een gebrek vormt.

Voorwaarden voor het uitvoeren van een visuele inspectie

Om de inspectie uit te kunnen voeren is het van belang dat een voorziening vrij is van obstakels en bezemschoon is. Dit is voor vloeren en verhardingen doorgaans het geval en het hoeft niet hinderlijk te zijn als obstakels nog tijdens de inspectie worden verplaatst om de bedekte delen alsnog te kunnen bekijken. Aan de grootte van obstakels zijn grenzen gesteld, indien van toepassing overleggen wij met u hoe hiermee kan worden omgegaan.

Uitvoering

De visuele inspectie wordt onder accreditatie uitgevoerd op grond van Protocol SIKB 6701 en leidt bij goedkeuring tot een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening.

andere inspectietechnieken  
 

documenten

Fotoalbum