26 maart 2019

Zeer nauwkeurig metingen met optische sensoren.

Met Protocol 6703 inspecteert Nebest Survey niet alleen bedrijfsrrioleringen met behulp van de hydrologische meting maar ook alle andere voorzieningen die "onder water" kunnen worden gezet. 
Hydrologische metingen worden uitgevoerd door de daling van de water- of vloeistofspiegel met de duimstok te meten. Als de verlangde meetnauwkeurigheid echter kleiner is dan 1 mm, dan levert dit geen betrouwbaar resultaat. Met optische sensoren meet Nebest Survey wel  tot een nauwkeurigheid van 0,1 µm.

Fotoalbum