Als het dan vloeistofdicht moet zijn, dan bent u bij Nebest Survey aan het goede adres.

Door onze jarenlange ervaring in inspecties op bodembeschermende voorzieningen komen wij met u altijd tot een praktische oplossing. De inspecties voeren wij daarbij uit onder accreditatie zodat u aan uw wettelijk verplichting kunt voldoen.

Voor elke situatie zijn meerdere inspectietechnieken beschikbaar, samen met u kiezen wij welke daarvoor het meest geschikt is en voor u de minste overlast geeft. Daarbij denken wij in oplossingen!

Inspectietechnieken

Inspectie RvA I 205 Nebest Survey

Voorwaarden